Gidsen

Sociale communicatiestoornis (SCD)

Sociale communicatiestoornis (SCD)

Over sociale communicatiestoornis

Sociale communicatiestoornis is een op de hersenen gebaseerde aandoening - dat wil zeggen waar de hersenen zich niet op een typische manier hebben ontwikkeld.

Kinderen met een sociale communicatiestoornis hebben problemen met het gebruik van verbale en non-verbale communicatie in sociale situaties.

Kinderen met sociale communicatiestoornissen hebben moeite met:

  • correct communiceren voor sociale doeleinden - bijvoorbeeld glimlachen en 'hallo' zeggen, oogcontact maken terwijl je met iemand communiceert, of iets interessants aan een andere persoon tonen, zoals naar een vliegtuig in de lucht wijzen
  • communiceren in verschillende manieren met verschillende mensen - bijvoorbeeld anders praten met kinderen en volwassenen, of anders communiceren in een klaslokaal en op een verjaardagsfeestje
  • in aansluiting op sociale regels' - bijvoorbeeld uw hand uitsteken om handen te schudden of om de beurt tijdens een gesprek
  • begrip en gebruik verbale en non-verbale signalen - bijvoorbeeld, wetende dat als een persoon rondkijkt terwijl je praat, hij of zij zich misschien verveelt
  • begrip van de betekenis achter woorden - bijvoorbeeld begrijpen dat iemand je waarschuwt dat het voetpad glad is wanneer de persoon zegt: 'Pas op - het voetpad is nat'
  • dat begrijpen toon en context laat woorden soms verschillende dingen betekenen - bijvoorbeeld het begrijpen van sarcasme of zinnen als 'Ik ben in de wolken'.

Sociale communicatiestoornis wordt soms pragmatische taalstoornis (PLI) genoemd.

Kinderen met een sociale communicatiestoornis hebben de stoornis vanaf het begin van hun ontwikkeling, maar u merkt de tekenen misschien niet op. De tekenen worden vaak duidelijker wanneer een kind ouder is en te maken heeft met meer gecompliceerde sociale situaties en regels.

Diagnose van sociale communicatiestoornis

Sociale communicatiestoornis kan worden vastgesteld door gezondheidswerkers met ervaring in de ontwikkeling van kinderen en ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrumstoornis (ASS).

Bij de diagnose van sociale communicatiestoornis zijn meestal verschillende gezondheidswerkers betrokken, waaronder spraakpathologen en psychologen. Het kan een combinatie van interviews, taalbeoordelingen en gedragsbeoordelingen omvatten.

Als u denkt dat uw kind een sociale communicatiestoornis heeft, is het het beste om uw zorgen zo snel mogelijk te bespreken met een vertrouwde gezondheidsdeskundige, zoals uw gezondheidsverpleegkundige, huisarts of kinderarts. Deze professionals kunnen u voor verdere beoordeling doorverwijzen naar een specialist in de ontwikkeling van kinderen.

Sociale communicatie stoornis of autisme spectrum stoornis?

Kinderen met sociale communicatiestoornis hebben enkele kenmerken van autismespectrumstoornis (ASS).

Kinderen met sociale communicatiestoornissen en kinderen met ASS hebben bijvoorbeeld allebei moeite met communiceren voor sociale doeleinden.

Maar kinderen met ASS hebben ook significant repetitief gedrag, beperkte interesses of ritualistisch of dwangmatig gedrag. Sommige kinderen met een sociale communicatiestoornis kunnen wat mild repetitief gedrag en beperkte interesses hebben, maar dit is niet genoeg voor een diagnose van ASS.

Therapieën en interventies voor sociale communicatiestoornis

Er zijn momenteel geen therapieën of interventies specifiek voor sociale communicatiestoornissen. Er is ook weinig bewijs over hoe succesvol bestaande therapieën zijn voor sociale communicatiestoornissen.

Maar kinderen met sociale communicatiestoornis en kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben veel van dezelfde problemen. Dit betekent dat kinderen met sociale communicatiestoornis kunnen dezelfde soorten interventies gebruiken als kinderen met ASS.

Deze therapieën richten zich meestal op verbale en non-verbale communicatie van kinderen, evenals sociale vaardigheden en speelvaardigheden.

Er is een breed scala aan therapieën en interventies voor kinderen met ASS vermeld in onze Parent Guide to Therapies. Elke gids geeft u een overzicht van de therapie, wat onderzoek erover zegt en de geschatte tijd en kosten van het gebruik ervan.


Bekijk de video: Deel 2: Communicatie en ruis (December 2021).