Informatie

Een goed gevoel van eigenwaarde

Een goed gevoel van eigenwaarde

Acceptatie en waardering zijn de basisbouwstenen van een goed gevoel van eigenwaarde. Het kind dat zich geaccepteerd voelt zoals hij is, is een kind dat leert zijn fouten te accepteren en later in staat is om ze te verbeteren en om te zetten in deugden. Ouders moeten een duidelijk en realistisch idee hebben van hoe hun kind is en hem accepteren zoals hij is. Correct, opvoeden en resoluut en liefdevol handelen is essentieel om de mening van het kind over zichzelf te verbeteren.

Respect is een van de pijlers bij het opbouwen van zelfrespect. Het is noodzakelijk om de situatie van kinderen te beoordelen en hen de kracht te geven om hun problemen te overwinnen en om hun zwakheden te verbeteren, waarbij vooral hun manier van zijn, denken en voelen wordt gerespecteerd.

Je moet niet proberen iemand te veranderen, maar ja geef vorm aan wat de meeste aandacht nodig heeft. We moeten het ritme van onze kinderen respecteren en de tijd die ze nodig hebben om de veranderingen in hun ontwikkeling op zich te nemen. Elk kind evolueert in zijn eigen tempo.

Vaak stellen ouders zich het ideale kind voor en komen ze het echte kind verpletteren, dat niets te maken heeft met het kind dat ze idealiseerden. Als dat gebeurt, wordt de persoonlijke ontwikkeling van het kind afgebroken. Als ouders niet kunnen zien hoe hun kind werkelijk is, helpen ze hem niet zichzelf te kennen. Het beste, als er verschillen zijn, is om u te helpen uw gebreken op een liefdevolle en positieve manier te corrigeren, geaard in nood. Grenzen en discipline zijn ook een goede basis in dit constructieve werk. Kinderen hebben stevige, consistente, duidelijke en passende grenzen nodig. Ze hebben goede discipline nodig, en niet dat ze de schuldige, angstige of agressieve poster ophangen, want dat zijn factoren die het onderwijs verstoren.

Om ervoor te zorgen dat uw kind een goed gevoel van eigenwaarde heeft, zijn er geen vooropgezette recepten. Er zijn enkele overwegingen die u kunnen helpen:
1. Veiligheid​Wil een kind zich veilig voelen, dan is het noodzakelijk dat hij wordt geaccepteerd, gewaardeerd en geliefd om wie hij is. Veiligheid zorgt ervoor dat het kind vrijer handelt.
2. Verantwoordelijkheid​Om ervoor te zorgen dat een kind zich in staat voelt om het hoofd te bieden aan de verschillende situaties die zich tijdens zijn ontwikkeling voordoen, is het noodzakelijk dat zijn ouders hem de mogelijkheid geven om te kiezen en fouten te maken. Ze moeten u ook de nodige aanmoediging geven om verantwoordelijkheid te nemen en consequenties te nemen.
3. ik respecteer​Wil een kind zich geïntegreerd voelen in zijn omgeving, dan is het noodzakelijk dat zijn ras, religie, klasse, cultuur enz. Gerespecteerd worden.
4. Overwinnen​Om een ​​kind het gevoel te geven dat hij kan excelleren, moet iets hem motiveren. Zijn ouders kunnen hem motiveren tot activiteiten die zijn persoonlijke ontwikkeling ten goede komen, zonder zijn capaciteiten te vergeten. Alvorens deze overwegingen in praktijk te brengen, is het noodzakelijk dat ouders de tekortkomingen van hun kinderen en hun deugden kennen. Alleen dan kunnen ze inschatten in welke fase het kind zich bevindt, zodat ze het kunnen helpen.

U kunt meer artikelen lezen die vergelijkbaar zijn met Een goed gevoel van eigenwaarde, in de categorie Eigenwaarde op de site.


Video: Nicky over eigenwaarde (Januari- 2022).