Informatie

Leesproblemen bij kinderen met ADHD

Leesproblemen bij kinderen met ADHD

De Attention Deficit and / of Hyperactivity Disorder (ADHD) heeft niet alleen invloed op het gedrag van onze kinderen, hun aandachtsspanne of de affectieve en sociale ontwikkeling van het kind.

Over het algemeen hebben kinderen met ADHD leermoeilijkheden, vooral lezen en schrijven, rekenen en rekenen.

Enkele problemen die kinderen met ADHD kunnen hebben, zijn:

- Slecht begrijpend lezen, leesfouten zoals het overslaan van letters, regels of het veranderen van woorden, of langzaam lezen of lettergreep.

- Schriftelijk kunnen ze presenteren spellingsproblemen, slechte spelling, letters of woorden zijn opgegeten of verkeerd samengevoegd of gescheiden.

- Ze kunnen hebben moeilijkheden in wiskunde(Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van bewerkingen, het vergeten van degene die worden gedragen, of niet opmerken dat het een optelling is en een aftrekking doen).

- In procedures worden stappen overgeslagen of vragen over examens.

- Ze zijn impulsief als het gaat om sportenDaarom kunnen ze, door niet te stoppen met nadenken, fouten maken, belangrijke gegevens of relevante informatie weglaten.

Dit alles zorgt ervoor dat hun prestaties lager zijn dan verwacht, gefrustreerd raken en ongemotiveerd raken over schoolopdrachten.

Moeilijkheden met lezen (en schrijven) bij kinderen met ADHD kunnen enerzijds verband houden met een bijbehorende dyslexie (wat we comorbiditeit noemen) en anderzijds met de aandachtsproblemen zelf:

- Het lezen vereist dat ze over het algemeen lange tijd aandachtig zijn, en hun aandachtsproblemen zorgen ervoor dat ze snel vermoeid raken en die vermoeidheid zorgt ervoor dat ze geen aandacht meer schenken aan de inhoud van wat ze lezen, en daarom assimileren ze het niet. Bovendien hebben ze de neiging om afgeleid te worden door wat ze kwijtraken tijdens het lezen en verliezen daardoor ook de draad van wat ze lezen.

- Ze kunnen ook presenteren leesfouten zoals ontbrekende letters of woorden, (ze 'eten' ze op), vervanging van een woord door een vergelijkbaar woord (bijvoorbeeld eenogige cake), regels overslaan of een leesontwikkelingsniveau presenteren dat lager is dan verwacht voor hun leeftijd (lettergreep, mechanisch lezen en niet automatisch, dat wil zeggen, ze lezen nog steeds door letters in klanken om te zetten en niet de betekenis van woorden te extraheren). Dit alles zorgt ervoor dat ze logischerwijs informatie verliezen wanneer ze lezen of dat hun begrip van het bericht wordt verstoord.

Dat wil zeggen, bij kinderen met ADHD is er vaak sprake van een dubbele aandoening, enerzijds het specifieke en specifieke aandachtstekort met of zonder hyperactiviteit, en anderzijds een specifieke leerstoornis die het lees- en schrijfproces beïnvloedt​En hoewel er geen overeenstemming is over de oorzaken van de relatie tussen de twee, zijn alle auteurs het erover eens dat de specifieke moeilijkheden van elke aandoening de ontwikkeling van de andere bevorderen.

Met deze kinderen die ADHD hebben en ook lees- en schrijfproblemen hebben, is het raadzaam om een ​​opleiding in lezen te volgen, begeleid en begeleid door een professional op dit gebied. Dit werkplan met het kind is erop gericht om te werken aan al die vaardigheden die met lezen te maken hebben (fonologisch bewustzijn, semantiek, begrijpend lezen, training in zelfinstructie ...).

Enkele strategieën die deze kinderen kunnen helpen bij het lezen zijn (naast individueel werk door de juiste deskundige):

- Laat ze een kaart, plastic of folio die ze onder de regel leggen die ze lezen, en ze dalen af ​​naarmate ze verder komen, zodat ze geen regels overslaan of verdwalen als ze lezen.

- Werk aan visuele spelling, zodat ze de "vorm" van het woord leren en niet de specifieke spellingsregel.

- Train lezen vanaf lettergreep lezen, en latere woorden, korte zinnen, en beetje bij beetje het vergroten van de lengte en moeilijkheidsgraad van de teksten.

- Laat hem toe thuis trainen Als hij op school hardop moet voorlezen, dat wil zeggen thuis de dag voordat hij oefent wat de leraar hem zegt te lezen, en dus als hij het in de klas leest, is het gemakkelijker voor hem en heeft hij niet zoveel zorgen over de lezing.

- Wijs naar hen of zo wijs de trefwoorden in de zinnen aan van de problemen of oefeningen van de school, zodat ze de relevante informatie beter kunnen lokaliseren.

- Pas de leesteksten aan uw behoeften aan, (bijvoorbeeld de letter of het niveau verhogen, of ze de tekst laten zien om de vragen te beantwoorden over wat er werd gelezen).

Deze strategieën of ondersteuning dienen het kind in zijn dagelijkse praktijk, maar zoals we eerder zeiden, is geïndividualiseerd werk dat de academische, cognitieve en emotionele aspecten van het kind met ADHD aanpakt, essentieel.

U kunt meer artikelen lezen die vergelijkbaar zijn met Leesproblemen bij kinderen met ADHD, in de categorie hyperactiviteit en aandachtstekort ter plaatse.


Video: ADHD-psikologi kanak-kanak dan remaja (Oktober 2021).