Info

Visuele ondersteuning

Visuele ondersteuning

Wat zijn visuele ondersteuning?

Visuele ondersteuning, visuele strategieën en visuele aanwijzingen zijn algemene termen voor hulpmiddelen die informatie presenteren met behulp van symbolen, foto's, geschreven woorden en objecten.

Een van de meest voorkomende visuele ondersteuning is een visueel schema, soms een afbeeldingschema genoemd. Dit is een set afbeeldingen die activiteiten of stappen in specifieke activiteiten tonen. Een visueel schema kan bijvoorbeeld alle activiteiten op één dag weergeven, of alle stappen die bij een specifieke activiteit betrokken zijn, zoals het eten van een maaltijd.

Voor wie zijn visuele ondersteuning bedoeld?

Deze aanpak is bedoeld voor kinderen met autismespectrumstoornis (ASS).

Waar worden visuele steunen voor gebruikt?

Visuele ondersteuning en strategieën worden gebruikt om kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te helpen bij het verbeteren van hun vaardigheden in het verwerken van informatie, het gebruik van taal en het begrijpen van en omgaan met hun fysieke en sociale omgevingen.

Visuele schema's kunnen vele doelen hebben. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken om een ​​kind een manier te geven om te weten wat er daarna gebeurt, om een ​​verandering in de normale routine aan te geven, of om een ​​kind te helpen taken uit te voeren zonder te worden verteld wat het moet doen door een volwassene.

Waar komen visuele steunen vandaan?

Jarenlang hebben professionals die met kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) werken, verschillende soorten afbeeldingen en visuele hulpmiddelen gebruikt om het leren en communiceren van kinderen te ondersteunen.

Wat is het idee achter visuele ondersteuning?

Kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) kunnen moeite hebben met aandacht en begrip voor de informatie die ze horen. ASS-experts zeggen dat veel mensen met ASS beter reageren op informatie die visueel wordt gepresenteerd.

Wanneer kinderen met ASS weten wat er gaat gebeuren, kan dit hun angstgevoelens verminderen, evenals ander gedrag zoals ernstige driftbuien en herhaaldelijk vragen stellen.

Wat houden visuele ondersteuning in?

Beeldmateriaal kan objecten of tekeningen zijn die elke stap van een routine of elke activiteit vertegenwoordigen. Deze materialen worden geplaatst om een ​​routine of activiteit te tonen.

Het kind wordt geleerd om het visuele schema of andere ondersteuning te gebruiken, waarbij het stap voor stap voltooit en de visuele hulpmiddelen controleert. Het doel is om de hulp van volwassenen geleidelijk af te schaffen totdat het kind de stappen zelfstandig kan volgen.

Kosten overwegingen

Mogelijk moet u een vergoeding betalen als u een professional zoals een psycholoog, logopedist of ergotherapeut raadpleegt voor hulp bij het ontwerpen en uitvoeren van visuele schema's.

De kosten van bezoeken aan deze professionals kunnen door Medicare tot 20 sessies worden gedekt, afhankelijk van of de professional een geregistreerde Medicare-aanbieder is. Sommige particuliere gezondheidsfondsen dekken mogelijk een deel van de consultatiekosten. Dit kan onmiddellijk worden geclaimd als de aanbieder HICAPS heeft.

U moet ook betalen voor materialen om de planningen te maken, of u moet kant-en-klare planningen kopen.

Na deze initiële kosten zijn de lopende kosten van deze aanpak laag.

Werken visuele steunen?

Studies hebben positieve resultaten aangetoond, met name om kinderen te helpen omgaan met de overstap van de ene activiteit naar de andere. Visuele ondersteuning is nuttig als onderdeel van bredere interventies gericht op de ontwikkeling en educatie van kinderen.

Wie oefent deze methode uit?

Iedereen kan visuele schema's maken. De techniek vereist geen training of kwalificaties. Als u geïnteresseerd bent, vindt u het misschien nuttig om met de spraakpatholoog, ergotherapeut of psycholoog van uw kind te praten over visuele schema's voor de specifieke behoeften van uw kind.

Als uw kind een vroegschoolse interventieservice of een gespecialiseerde school bezoekt, kan het personeel daar ook gebruik maken van visuele schema's.

Ouderonderwijs, training, ondersteuning en betrokkenheid

U kunt worden betrokken bij het opstellen van schema's voor uw kind en het gebruik van de schema's thuis of in de gemeenschap.

Waar kun je een beoefenaar vinden?

Ga naar:

  • Spraakpathologie Australië - Zoek een spraakpatholoog
  • Ergotherapie Australië - Zoek een ergotherapeut
  • Australian Psychological Society - Zoek een psycholoog.

U kunt over deze techniek praten met uw huisarts of een van de andere professionals die met uw kind werken. U kunt ook praten met uw NDIA-planner, NDIS-partner voor vroege kinderjaren of NDIS-partner voor lokale coördinatie, als u die heeft.

Er zijn veel behandelingen voor autismespectrumstoornis (ASS). Ze variëren van die op basis van gedrag en ontwikkeling tot die op basis van medicijnen of alternatieve therapie. Ons artikel over soorten interventies voor kinderen met ASS neemt u door de belangrijkste behandelingen, zodat u de opties van uw kind beter kunt begrijpen.


Bekijk de video: Visuele ondersteuning voor een snelle en gemakkelijke start met de bpost Shipping Manager (Oktober 2021).