Info

Autisme spectrum stoornis therapieën: waarom de controverse?

Autisme spectrum stoornis therapieën: waarom de controverse?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Waarom krijg je tegenstrijdig advies over interventies bij autisme spectrum stoornissen?

Je zou verwachten hetzelfde advies te krijgen over een therapie of interventie voor autismespectrumstoornis (ASS), ongeacht aan wie je het vraagt. Maar dit is niet altijd het geval. Ouders vinden vaak dat ze tegenstrijdig advies krijgen.

Dit gebeurt om verschillende redenen:

 • Er is misschien niet voldoende betrouwbaar bewijs over een interventie om u een duidelijke boodschap te geven.
 • Zelfs als het bewijsmateriaal over een interventie betrouwbaar is, kunnen mensen het bewijsmateriaal anders interpreteren.
 • Advies, betrouwbaar en anders, komt uit allerlei bronnen - bijvoorbeeld artsen, onderzoekers, andere ouders, natuurgenezers. Deze mensen zijn het misschien niet met elkaar eens, dus hun ideeën over wat u moet doen, zullen verschillen.
 • Professionals zijn misschien niet bekend met sommige interventies en blijven liever degenen gebruiken die ze al kennen.
 • Verschillende mensen gebruiken verschillende definities van 'bewijs'. Sommige mensen vertrouwen bijvoorbeeld op bewijsresultaten. Anderen vinden dat persoonlijke getuigenissen of anekdotes een goed bewijs zijn. Misschien probeert iemand een interventie te verkopen of te promoten. De informatie die u krijgt, kan hierdoor bevooroordeeld zijn.

Lees meer over het beoordelen van bewijs in onze artikelen over het kiezen van interventies voor autismespectrumstoornis en het testen van interventies voor autismespectrumstoornis.

Waarom hebben professionals verschillende meningen over interventies?

Soms zijn gezondheidswerkers, therapeuten, dienstverleners of instellingen het oneens over de effectiviteit van therapieën voor autismespectrumstoornis (ASS).

Dit kan zijn omdat ze:

 • hebben verschillende definities van 'effectief' of 'succesvol', op basis van de verschillende benaderingen die ze volgen - bijvoorbeeld, spraakpathologen en psychologen kunnen verbeteringen zoeken op verschillende gebieden
 • ben het niet eens over de theorie achter een therapie, ongeacht het trackrecord
 • gebruik verschillende onderzoekstools, methoden of technieken om tot hun conclusies te komen
 • gebruik verschillende termen om te beschrijven wat interventies doen - het advies dat ze je geven, klinkt misschien anders, maar betekent hetzelfde
 • verschillende ideeën hebben over hoe therapieën moeten worden getest of geëvalueerd.

Waarom kunnen we niet gewoon de interventies opnoemen die werken?

Op kunnen we meestal zeggen welke interventies voor autisme spectrum stoornis (ASS) beter worden ondersteund door onderzoek. Maar in de meeste gevallen is meer onderzoek nodig om te zeggen of een interventie echt 'werkt'.

Omdat kinderen met ASS van elkaar verschillen, is een interventie die voor het ene kind 'werkt' misschien niet geschikt voor een ander kind. Een kind dat bijvoorbeeld geen spraak gebruikt en een kind dat in zinnen kan praten, hebben baat bij verschillende communicatie-interventies.

En 'het werkt' kan verschillende dingen betekenen, waardoor het moeilijk is om interventies te vergelijken. Eén interventie zou bijvoorbeeld kunnen beweren dat 'het werkt', wat betekent dat het 'de communicatie verbetert'. Een ander zou dezelfde bewering kunnen doen en kunnen betekenen dat het ASD 'geneest'.

Hoe wetenschappelijke studies u kunnen helpen antwoorden te vinden
Wetenschappelijke studies worden uitgevoerd om vragen te beantwoorden over welke therapieën effectief zijn.

Deze onderzoeken helpen u te achterhalen of een interventie is geclassificeerd als:

 • vastgesteld - het onderzoek vertoont positieve effecten
 • veelbelovend - sommige studies tonen positieve effecten aan, maar er is meer onderzoek nodig, of er kunnen gemengde resultaten zijn
 • nog te bepalen - er is niet genoeg onderzoek beschikbaar
 • ineffectief of schadelijk - het onderzoek toont aan dat de interventie geen effect heeft, er zijn negatieve resultaten of het kan schadelijk zijn.

Onze Parent Guide to Therapies vat het huidige onderzoek naar ASS-therapieën samen. Het kan u helpen de therapieën te begrijpen en geïnformeerde keuzes te maken. De 'onderzoeksbeoordeling' voor interventies is niet alles wat u moet weten. Wanneer u een therapie kiest, wordt uw beslissing ook gebaseerd op andere factoren, bijvoorbeeld kosten, beschikbaarheid en wat bij uw gezin past.

Waarom is het moeilijk om te bewijzen dat interventies werken?

Wanneer mensen interventies testen, moet de test voldoen aan een reeks wetenschappelijke normen. Het is een beetje zoals de kwaliteitsnormen die voor voedsel worden gebruikt - als aan de normen wordt voldaan, kunt u erop vertrouwen dat de tests zorgvuldig zijn uitgevoerd en dat het bewijs betrouwbaar is.

Maar daar zijn obstakels voor het testen van interventies, inclusief het volgende:

 • Goed onderzoek kost tijd en geld, en vaak moet goed testen wachten tot iemand het onderzoek financiert. Toch kan het handig zijn om te weten of de 'jury eruit' is voor een interventie.
 • Tests zijn niet altijd ontworpen volgens de hoogste normen. De beste test omvat bijvoorbeeld meestal ontwerpen op basis van gerandomiseerde gecontroleerde proeven, of verschillende ontwerpproeven met één onderwerp, maar er zijn verschillende redenen waarom dit moeilijk kan zijn. Het gebruik van een gecontroleerde trial kan bijvoorbeeld moeilijk zijn vanwege de manier waarop een interventie is opgezet of hoe deelnemers denken dat ze in een controlegroep zitten.
 • Verschillende tests vergelijken kan moeilijk zijn. Ze kunnen uitkomsten op verschillende manieren meten, of zelfs verschillende manieren hebben om dezelfde ASS-aandoening te beschrijven.

Obstakels terzijde, er worden voortdurend nieuwe tests uitgevoerd, dus het is altijd de moeite waard om professionals te vragen wat het bewijs zegt.