Info

Interventies voor oudere kinderen met autismespectrumstoornis

Interventies voor oudere kinderen met autismespectrumstoornis

Over autisme spectrum stoornis interventies voor oudere kinderen en tieners

Veel soorten interventies voor jongere kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) kunnen ook oudere kinderen en tieners helpen.

Er zijn ook programma's die speciaal zijn ontwikkeld voor oudere kinderen en tieners met ASS. Deze moeten rekening houden met de gemeenschappelijke mismatch tussen de cognitieve of ontwikkelingsleeftijd van een ouder kind en haar leeftijd in jaren. Uw kind kan bijvoorbeeld 13 zijn, maar meer een 9-jarige zijn in emotionele ontwikkeling en gedrag.

Deze therapieën en interventies moeten uw kind ook helpen met de vaardigheden en het begrip dat hij nodig heeft om:

  • ga door de puberteit
  • een gezond zelfbeeld en sociale relaties opbouwen
  • beheer romantische en seksuele gevoelens
  • omgaan met elke lage humeur van adolescenten en stemmingswisselingen.

Hieronder geven we een aantal soorten interventies waaraan u zou kunnen denken voor uw oudere kind met ASS.

U wilt ervoor zorgen dat de tijd, energie en geld die u in interventies investeert, de moeite waard zijn. Twee belangrijke vragen kunnen u helpen bij het kiezen van waardevolle interventies: wordt de interventie ondersteund door betrouwbaar bewijs? Past het goed bij uw gezin?

Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstrainingen kunnen kinderen en tieners leren om non-verbale signalen te lezen, zoals oogcontact, lichaamstaal, stemgeluid en gezichtsuitdrukking. Het omvat vaak vaardigheden zoals dingen zien vanuit het perspectief van anderen, sociale problemen oplossen en sociale en emotionele regels begrijpen.

Uw kind kan misschien wat sociale vaardigheidstrainingen volgen, één op één met een therapeut of leraar, of als onderdeel van een groep. Sommige programma's bevatten uitstapjes, zodat uw kind haar nieuwe vaardigheden in de gemeenschap kan uitproberen. Dit helpt haar om de vaardigheden die ze in één setting heeft geleerd, toe te passen op andere settings, situaties en mensen.

Sommige programma's voor sociale vaardigheden zijn ontworpen door een therapeut of een leraar voor een specifiek kind of een groep kinderen. Anderen kunnen worden gerund door iemand die is getraind om een ​​bepaald programma te gebruiken, zoals het Secret Agent Society-programma, op emotie gebaseerde sociale vaardigheden training, het sociale denkprogramma of Stop Think Do.

Cognitieve gedragstherapie (CBT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is gebaseerd op het idee dat hoe we denken, hoe we ons voelen en hoe we handelen zijn allemaal gerelateerd. Dat wil zeggen, de manier waarop we over iets denken, vormt onze gevoelens en ons gedrag. Bijvoorbeeld, negatieve of onrealistische gedachten kunnen ervoor zorgen dat we ons slecht voelen, wat op zijn beurt invloed heeft op ons gedrag en de keuzes die we maken.

Als uw kind bijvoorbeeld denkt: 'Niemand mag mij en ik zal nooit vrienden krijgen', zal hij zich waarschijnlijk verdrietig en eenzaam voelen, en zijn acties zullen dit weerspiegelen. Hij kan alleen rondhangen of zichzelf afsluiten voor kansen om met andere kinderen om te gaan.

CBT kan uw kind leren dit negatieve denken te vervangen door iets positiever en realistischers. Dit kan zijn: 'Het is moeilijk om vrienden te maken, maar ik ben een goed persoon en ik blijf het proberen'. Dit zal je kind helpen zich beter over zichzelf te voelen, dus zal hij eerder proberen te socialiseren met zijn leeftijdgenoten.

CBT-programma's leren ook vaak ontspanningsstrategieën die uw kind kan gebruiken om angst geassocieerd met autismespectrumstoornis (ASS) te verminderen en te beheersen.

CBT is een 'praattherapie', wat betekent dat uw kind voldoende kennis van taal nodig heeft om het te gebruiken.

Cartoonstrategieën

Cartooning of stripstrategieën gebruiken visuele symbolen om kinderen en tieners met autismespectrumstoornis (ASS) helpen sociale situaties te begrijpen. Door tekenfilms te tekenen, kunnen kinderen abstracte of verwarrende gebeurtenissen omzetten in foto's die ze kunnen begrijpen en waarover ze kunnen nadenken met de hulp van een volwassene.

Uw kind wordt bijvoorbeeld naar het kantoor van de directeur gestuurd na een speeltuinconflict. Met de hulp van een volwassene kan uw kind de situatie als een cartoon tekenen met behulp van tekstballonnen. Een volwassene kan dan praten over wat er met uw kind is gebeurd en hem helpen de gedachten en gevoelens van de andere betrokkenen te begrijpen.

Modellering

Modellering omvat een volwassene of een peer je kind laten zien hoe het iets moet doen of hoe zich te gedragen, die uw kind vervolgens kopieert. Modellering kan nuttig zijn voor het aanleren van veel vaardigheden - bijvoorbeeld sociale vaardigheden zoals glimlachen en hallo zeggen, vaardigheden voor zelfzorg en hygiëne en educatieve taken.

Videomodellering is een andere optie. Er zijn enkele kant-en-klare video's die mensen tonen die verschillende vaardigheden modelleren, maar je kunt er ook zelf een maken. Je kunt bijvoorbeeld jezelf of iemand anders opnemen die deelneemt aan gesprekken, een peer uitnodigen om te spelen, lichaamstaal gebruiken of verschillende stemtonen gebruiken.

Peer training

Interventies die gebruik maken van peer training leren typisch ontwikkelende kinderen - bijvoorbeeld broers en zussen of klasgenoten - strategieën voor spelen en interactie met kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden. Dit betekent dat wanneer uw kind speelt en socialiseert met de zich normaal ontwikkelende kinderen, uw kind heeft meer en betere kansen om sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Aan klasgenoten kan bijvoorbeeld worden geleerd om te waarderen hoe iedereen anders is, hoe een interactie met een kind met autismespectrumstoornis (ASS) kan worden gestart en hoe die interactie gaande kan blijven.

Zelfmanagementtechnieken

Kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) kunnen onafhankelijkheid ontwikkelen door te leren hun eigen gedrag te reguleren.

Een manier voor hen om dit te doen, is door vast te leggen hoe vaak een bepaald gedrag gebeurt met vellen, stickers of een pols-teller. Het doel van uw kind kan bijvoorbeeld zijn om te blijven zitten totdat hij klaar is met eten. Elke keer dat uw kind dit doel bereikt, plakt ze een sticker in haar boek.

Stapstenen Triple P

Stepping Stones Triple P is een ouderschapsprogramma dat is aangepast voor ouders van kinderen tot 12 jaar met een ontwikkelingsstoornis. Het kan u helpen:

  • beheer uitdagend gedrag en ontwikkelingsproblemen
  • moedig gedrag aan dat je leuk vindt
  • een hechte relatie met uw kind ontwikkelen
  • leer uw kind nieuwe vaardigheden.
Door voor jezelf te zorgen met gezond voedsel, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende rust, blijf je in goede conditie om voor je kind met autismespectrumstoornis (ASS) te zorgen. Als uw gevoelens over de handicap van uw kind soms overweldigend zijn, kan het helpen om te weten dat er positieve manieren zijn om ze te beheren. Ondersteuning van uw lokale gemeenschap kan ook een grote hulp zijn.


Bekijk de video: Intensieve specialistische behandeling bij autisme (December 2021).