Info

Video-modellering

Video-modellering

Wat is videomodellering?

Videomodellering is een manier om nieuwe vaardigheden of gedrag te leren aan kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). De video toont iemand die een vaardigheid of gedrag uitvoert. Het kind dat de video bekijkt, kopieert de vaardigheid of het gedrag.

Er zijn vier soorten videomodellering:

  • Basis videomodellering: dit gebruikt andere volwassenen, leeftijdsgenoten of animatie als modellen.
  • Zelfmodellering van video's: dit gebruikt het kind met ASS als model.
  • Oogpunt videomodellering: dit laat zien hoe het voltooien van de taak eruit zou zien vanuit het oogpunt van het kind. De video toont bijvoorbeeld een paar handen die een taak uitvoeren.
  • Video-gevraagd: hiermee wordt een taak als tandenpoetsen opgedeeld in stappen die het kind bekijkt terwijl hij de taak voltooit.

Voor wie is videomodellering bedoeld?

Videomodellering kan worden gebruikt voor kinderen en tieners met autismespectrumstoornis (ASS).

Waarvoor wordt videomodellering gebruikt?

Videomodellering wordt gebruikt om kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te helpen nieuwe vaardigheden te leren, zoals sociale vaardigheden, communicatie, spelen en vaardigheden in het dagelijks leven. Het wordt ook gebruikt om kinderen te helpen hun gedrag te veranderen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om probleemgedrag zoals agressie en driftbuien te verminderen.

Waar komt videomodellering vandaan?

Videomodellering werd voor het eerst gebruikt voor een kind met autismespectrumstoornis (ASS) in 1982 door onderzoekers Monika Steinborn en Terry J. Knapp. Ze gebruikten video's van lokale straten om het kind voetgangersvaardigheden bij te brengen.

Sindsdien hebben verschillende professionals videomodellering gebruikt om mensen met ASS een scala aan vaardigheden en gedrag bij te brengen.

Wat is het idee achter videomodellering?

Videomodellering is gebaseerd op de sociale leertheorie van Albert Bandura (1977). Volgens deze theorie leren mensen van elkaar door te kijken en te kopiëren.

Voor kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) lijkt videomodellering motiverender en minder bedreigend te zijn dan face-to-face modellering. Ook kunnen kinderen met ASS zich tegelijkertijd op één aspect van een vaardigheid of gedrag concentreren. Ze kunnen de video zo vaak bekijken als ze nodig hebben om de vaardigheid te leren.

Wat houdt videomodellering in?

U kunt zelf video's maken, professionals die met uw kind werken, kunnen de video's maken of u kunt kant-en-klare video's maken.

Elke video modelleert een of meer gedragingen of vaardigheden - bijvoorbeeld omdraaien, hallo zeggen of tandenpoetsen. Het kind bekijkt de video en kopieert vervolgens het gedrag. Het doel is dat het kind de vaardigheid of het gedrag in andere instellingen opbouwt zonder eerst de video te hoeven bekijken.

Uw kind kan videomodellering gebruiken op school of thuis of in therapiesessies met professionals zoals ergotherapeuten of psychologen.

Kosten overwegingen

De kosten van videomodellering zijn afhankelijk van hoe u en uw kind het gebruiken.

Als je thuis video's maakt met jezelf, je kind of andere familieleden als modellen, heb je alleen een telefoon of tablet nodig die video kan maken.

Als een professional zoals een ergotherapeut of gedragspsycholoog video's voor u maakt, moet u voor deze service betalen.

Werkt videomodellering?

Kwaliteitsonderzoek toont aan dat videomodellering een effectieve manier is om kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) veel vaardigheden bij te brengen. Deze vaardigheden omvatten communicatie, sociaal, gedrag, dagelijks leven en speelvaardigheden.

Wie oefent videomodellering uit?

Iedereen kan videomodellering gebruiken.

U kunt de video's maken die u met uw kind wilt gebruiken. Ook kunnen psychologen, spraakpathologen, ergotherapeuten, speltherapeuten en leraren allemaal videomodellering met uw kind maken en gebruiken.

Ouderonderwijs, training, ondersteuning en betrokkenheid

De tijd die u besteedt aan videomodellering is afhankelijk van hoe uw kind deze therapie gebruikt.

Als u thuis videomodellering uitvoert, kunt u vele uren per dag gedurende vele jaren doorbrengen. Je tijd en betrokkenheid zullen veel minder zijn als je kind een korte interventie doet met behulp van videomodellering in een kliniek of als het op school wordt gebruikt.

Waar kun je een beoefenaar vinden?

U kunt met uw huisarts of een van de andere professionals die met uw kind werken over videomodellering praten. U kunt ook praten met uw NDIA-planner, NDIS-partner voor vroege kinderjaren of NDIS-partner voor lokale coördinatie, als u die heeft.

Er zijn veel behandelingen voor autismespectrumstoornis (ASS). Ze variëren van die gebaseerd op gedrag en ontwikkeling tot die gebaseerd op medicijnen of alternatieve therapie. Ons artikel over soorten interventies voor kinderen met ASS neemt u door de belangrijkste behandelingen, zodat u de opties van uw kind beter kunt begrijpen.


Bekijk de video: Venke Video Modellering (December 2021).