Info

Social Stories ™

Social Stories ™

Wat zijn Social Stories ™?

Social Stories ™ gebruiken verhalen om sociale situaties aan kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) uit te leggen en hen te helpen sociaal passend gedrag en reacties te leren. Deze verhalen worden soms sociale scripts, sociale verhalen of op verhalen gebaseerde interventies genoemd.

Voor wie zijn Social Stories ™ bedoeld?

Social Stories ™ werden in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik bij kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Ze worden nu gebruikt om andere kinderen te helpen met leer- en intellectuele stoornissen.

Social Stories ™ zijn mogelijk minder effectief voor kinderen met een slecht begrip en zijn mogelijk niet geschikt voor non-verbale kinderen.

Waar worden Social Stories ™ voor gebruikt?

Social Stories ™ worden gebruikt om kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te leren over het sociale gedrag dat wordt verwacht in specifieke omstandigheden, zoals de supermarkt, een dokterspraktijk, een speeltuin, enzovoort. Een Social Story ™ kan worden gemaakt voor vrijwel elke sociale situatie.

Social Stories ™ worden vaak samen met andere therapieën gebruikt.

Waar komen Social Stories ™ vandaan?

Social Stories ™ werden in 1991 ontwikkeld door Carol Gray, een leraar die werkt met jonge kinderen met autismespectrumstoornis (ASS).

Wat is het idee achter Social Stories ™?

Mensen met autismespectrumstoornis (ASS) begrijpen de sociale signalen zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, gebaren en oogcontact vaak niet goed.

Social Stories ™ zijn ontwikkeld als een manier voor kinderen om te leren hoe ze zich in sociale omgevingen moeten gedragen door expliciet te wijzen op details over de instelling en wat er doorgaans in die omgeving gebeurt. Deze details helpen kinderen signalen op te vangen die ze normaal niet zouden opmerken.

In het begin hoeven kinderen niet sociaal te communiceren en te oefenen wat ze leren. Dit betekent dat Social Stories ™ minder bedreigend kunnen zijn en minder angst voor kinderen met ASS kunnen veroorzaken dan sommige andere interventies.

Wat houden Social Stories ™ in?

Ten eerste voert een psycholoog of spraakpatholoog een grondige beoordeling van een individueel kind uit om belangrijke aandachtspunten te identificeren.

De therapeut schrijft vervolgens een Social Story ™ op basis van een bepaald gebied of een zorgwekkende situatie. Het op maat gemaakte verhaal is geschreven in de eerste of derde persoon en kan worden geschreven in de verleden, tegenwoordige of toekomstige tijd - bijvoorbeeld 'Ik ga naar de winkel' of 'We gaan in de wachtkamer zitten'. Het verhaal is geschreven met behulp van taal die overeenkomt met de leeftijd en vaardigheden van het kind. Het wordt meestal gepresenteerd in boekformaat en kan foto's of illustraties bevatten. Soms kunnen Social Stories ™ worden geschreven als een rijm of kunnen de woorden in het verhaal op muziek worden gezet.

Zodra een Social Story ™ is voltooid, leest een volwassene het verhaal minstens twee keer met het kind voor, zodat het kind het verhaal kan begrijpen. Meestal worden de verhalen gelezen net voor de gebeurtenis die ze beschrijven. Bijvoorbeeld, elke ochtend lezen een ouder en kind een verhaal over wat te doen op het schoolplein, en de leraar kan het verhaal ook met het kind lezen net voordat het kind gaat spelen.

Ouders en leerkrachten helpen het kind met oefenen door het kind te herinneren aan de belangrijkste punten van het verhaal. Bijvoorbeeld: 'Wat zegt het verhaal ons te doen?'.

Zodra het kind de sociale situatie begrijpt of het sociale gedrag leert en dit doet zonder dat dit door volwassenen wordt gevraagd, kan het verhaal minder vaak worden gelezen en geleidelijk worden afgebouwd.

Kinderen kunnen Social Stories ™ op verschillende manieren ervaren, afhankelijk van hun mogelijkheden. Als kinderen bijvoorbeeld moeite hebben met lezen, kunnen verhalen worden opgenomen en gespeeld terwijl kinderen lezen. Als kinderen niet kunnen lezen, kunnen verhalen worden opgenomen met een video waarin scènes worden gespeeld (dit wordt een Storymovie ™ genoemd).

Social Stories ™ omvatten dagelijks gebruik om mee te beginnen. Geleidelijk aan neemt deze aanpak minder tijd in beslag wanneer kinderen nieuw gedrag leren. Omdat dit een preventieve aanpak is, is de belangrijkste overweging wanneer u de interventie gebruikt, in plaats van hoe lang u deze gebruikt.

Kosten overwegingen

Iedereen die getraind is, kan Social Stories ™ schrijven, dus de kosten kunnen behoorlijk laag zijn. Je kunt zelfs je eigen Social Stories ™ maken.

De kosten van het zien van therapeuten zoals spraakpathologen om hulp te krijgen bij het ontwikkelen van Social Stories ™ kunnen tot 20 sessies worden vergoed door Medicare. Of de kosten worden gedekt, hangt af van de professional die het consult levert. U hebt ook een verwijzing van uw huisarts nodig.

Sommige particuliere ziekenfondsen dekken mogelijk een deel van de consultatiekosten. Dit kan onmiddellijk worden geclaimd als de aanbieder HICAPS heeft.

Werken Social Stories ™?

Kwaliteitsonderzoek toont aan dat deze aanpak positieve effecten heeft op het gedrag van kinderen met autismespectrumstoornis (ASS).

Om deze techniek te laten werken, is het belangrijk dat de verhalen sterk zijn aangepast aan de behoeften van kinderen en dat ze op het juiste moment voor individuele kinderen worden gebruikt.

Wie oefent deze methode uit?

Je kunt Carol Gray's lezen Het nieuwe Social Story ™ -boek of gebruik online bronnen om te leren hoe u Social Stories ™ kunt schrijven.

Professionals zoals psychologen en spraakpathologen kunnen u trainen in het schrijven van Social Stories ™ voor uw kind. Ze kunnen je ook adviseren over de beste manier om de verhalen te vertellen - bijvoorbeeld door ze hardop te lezen, video's te maken of je kind ze stil te laten lezen.

Ouderonderwijs, training, ondersteuning en betrokkenheid

Als uw kind Social Stories ™ gebruikt, bent u meestal direct betrokken bij het voorlezen van de verhalen aan uw kind. Mogelijk moet u uw kind er ook aan herinneren om nieuwe vaardigheden in sociale situaties te gebruiken en bent u verantwoordelijk voor het belonen van uw kind voor het in de praktijk brengen van de nieuwe vaardigheden. U kunt ook uw eigen Social Stories ™ maken.

Waar kun je een beoefenaar vinden?

Sommige psychologen en spraakpathologen die met kinderen werken, hebben ervaring met het schrijven en gebruiken van Social Stories ™. Je kunt deze professionals vinden door naar:

  • Australian Psychological Society - Zoek een psycholoog
  • Spraakpathologie Australië - Zoek een spraakpatholoog.

U kunt ook over deze therapie praten met uw NDIA-planner, NDIS-partner voor vroege kinderjaren of NDIS-partner voor lokale coördinatie, als u die heeft.

Er zijn veel behandelingen voor autismespectrumstoornis (ASS). Ze variëren van die gebaseerd op gedrag en ontwikkeling tot die gebaseerd op medicijnen of alternatieve therapie. Ons artikel over soorten interventies voor kinderen met ASS neemt u door de belangrijkste behandelingen, zodat u de opties van uw kind beter kunt begrijpen.


Bekijk de video: Being Angry and Safe Social Story Video (Januari- 2022).