Info

SCERTS® Model

SCERTS® Model

Wat is het SCERTS®-model?

Het SCERTS®-model is een model van dienstverlening in plaats van een specifiek programma. Het combineert verschillende technieken om geïndividualiseerde programma's te maken voor kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). SCERTS® wil gezinnen, leerkrachten en therapeuten helpen om samen te werken om individuele kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te ondersteunen.

De afkorting staat voor Social Communication (SC), Emotionele verordening (ER) en Transactionele ondersteuning (TS).

Dit programma is in deze vorm niet beschikbaar in Australië. Het kan worden aangeboden als onderdeel van een service binnen Australië of in een aangepaste vorm.

Voor wie is het SCERTS®-model?

Het SCERTS®-model is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de voorschoolse en basisschoolleeftijd met autismespectrumstoornis (ASS). De aanpak kan ook nuttig zijn voor oudere mensen met ASS.

Waar wordt het SCERTS®-model voor gebruikt?

Het SCERTS®-model wordt gebruikt om kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te leren hoe ze hun emoties kunnen reguleren en met anderen kunnen communiceren.

Waar komt het SCERTS®-model vandaan?

Het onderzoek dat aan het SCERTS®-model ten grondslag ligt, werd begin jaren tachtig in de Verenigde Staten uitgevoerd. SCERTS®, zoals het nu bestaat, werd in 2007 opgericht door een team van experts met ervaring in autismespectrumstoornis (ASS).

Wat is het idee achter het SCERTS®-model?

Het SCERTS®-model concentreert zich op drie belangrijke gebieden:

  • sociale communicatie - ontwikkeling van relaties en communicatieve vaardigheden
  • emotionele regulatie - emotionele ups en downs verminderen
  • transactionele ondersteuning - nuttige hulpmiddelen voor communicatie en leren.

SCERTS® neemt aspecten van verschillende gevestigde therapieën voor autismespectrumstoornis (ASS) op in geïndividualiseerde programma's die zijn ontworpen door de ouders en therapeuten van kinderen.

Wat houdt het SCERTS®-model in?

Ouders werken met professionals om kinderen te beoordelen en kiezen vervolgens een reeks individuele technieken waarvan zij denken dat ze het meest nuttig zijn voor kinderen. Ze putten uit gevestigde interventies zoals Pivotal Response Treatment, TEACCH, DIR® / Floortime ™, Relationship Development Intervention ™, More Than Words® en Social Stories®.

De tijd die met deze aanpak gemoeid is, hangt af van de specifieke strategieën die bij individuele kinderen worden gebruikt.

Kosten overwegingen

De kosten van deze therapie variëren afhankelijk van de serviceprovider.

Werkt het SCERTS®-model?

SCERTS® is een model van dienstverlening, in plaats van een specifiek programma. Onderzoek heeft enkele van de individuele technieken die in dit model worden gebruikt gevalideerd.

Wie beoefent het SCERTS®-model?

Beoefenaars die zijn opgeleid in het SCERTS®-model of die de SCERTS® professionele handleiding hebben bestudeerd, kunnen deze methode oefenen. De ontwikkelaars van SCERTS® zeggen dat het het meest effectief is wanneer professionals uit verschillende disciplines - bijvoorbeeld spraakpathologen, psychologen en ergotherapeuten - samenwerken aan de behandeling.

Ouderonderwijs, training, ondersteuning en betrokkenheid

Ouders werken samen met therapeuten en andere professionals om SCERTS® te implementeren. Ouders helpen bij de eerste beoordeling, stellen interventiedoelen vast en spelen een centrale rol bij de implementatie van de leerondersteuning en -technieken.

Waar kunt u een SCERTS®-behandelaar vinden?

SCERTS® wordt aangeboden als onderdeel van specifieke autisme-curricula in sommige Australische diensten in de beginjaren.

Als u geïnteresseerd bent in benaderingen zoals SCERTS®, kunt u praten met uw huisarts of een van de andere professionals die met uw kind werken. U kunt ook praten met uw NDIA-planner, NDIS-partner voor vroege kinderjaren of NDIS-partner voor lokale coördinatie, als u die heeft.

Er zijn veel behandelingen voor autismespectrumstoornis (ASS). Ze variëren van die op basis van gedrag en ontwikkeling tot die op basis van medicijnen of alternatieve therapie. Ons artikel over soorten interventies voor kinderen met ASS neemt u door de belangrijkste behandelingen, zodat u de opties van uw kind beter kunt begrijpen.