Info

Pivotal Response Treatment (PRT)

Pivotal Response Treatment (PRT)

Wat is Pivotal Response Treatment (PRT)?

Pivotal Response Treatment (PRT) is geen therapie op zichzelf. Het is een reeks onderwijstechnieken die in alledaagse omgevingen van kinderen worden gebruikt.

PRT is gebaseerd op de principes van Applied Behaviour Analysis (ABA). Het richt zich op vier belangrijke of 'cruciale' gebieden van de ontwikkeling van kinderen, met als doel kinderen te helpen bij het ontwikkelen van complexere vaardigheden en gedrag, waaronder sociale en communicatieve vaardigheden.

Sommige therapieën voor autismespectrumstoornis (ASS) omvatten PRT-technieken als onderdeel van hun aanpak, met name op ABA gebaseerde programma's.

Andere veel voorkomende namen voor PRT zijn Pivotal Response Intervention en het Natural Language Paradigm.

Voor wie is Pivotal Response Treatment (PRT) bedoeld?

Pivotal Response Treatment (PRT) -technieken zijn meestal gericht op kinderen van 2-6 jaar, maar ze kunnen worden gebruikt bij mensen van elke leeftijd met autismespectrumstoornis (ASS).

Waarvoor wordt Pivotal Response Treatment (PRT) gebruikt?

Pivotal Response Treatment (PRT) -technieken worden gebruikt om de sociale, communicatie- en speelvaardigheden en het gedrag van kinderen te verbeteren. De technieken zijn gericht op het bevorderen van onafhankelijkheid en verminderen de noodzaak van voortdurende interventie.

Waar komt Pivotal Response Treatment (PRT) vandaan?

Pivotal Response Treatment (PRT) werd ontwikkeld in de jaren 1980, voornamelijk door een team van psychologen in de Verenigde Staten. PRT en andere naturalistische onderwijstechnieken kwamen voort uit bezorgdheid over meer traditionele benaderingen van gedrag en hoe goed de vaardigheden die met behulp van deze benaderingen werden onderwezen, konden worden aangepast voor verschillende situaties.

Naturalistische gedragsinterventies zoals PRT zijn gebaseerd op het werk van onderzoekers Hart en Risley in de jaren zeventig. Hun studies waren gericht op het verbeteren van de taalontwikkeling bij kleuters met taalachterstanden.

Wat is het idee achter Pivotal Response Treatment (PRT)?

De theorie achter Pivotal Response Treatment (PRT) is dat er vier belangrijke gebieden van kinderontwikkeling zijn die 'cruciaal' zijn voor latere ontwikkeling:

  • Motivatie: dit stimuleert het leren door kinderen keuzes te geven, verschillende taken uit te voeren, eerder aangeleerde taken te combineren met nieuwe taken, vragen te stellen en beloningen te gebruiken.
  • Zelfinitiatie: dit houdt in dat kinderen nieuwsgierig worden gemaakt en aangemoedigd, bijvoorbeeld wanneer ze vragen stellen over iets dat ze zien.
  • Zelfmanagement: dit leert kinderen om zelfstandiger te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren.
  • Reactiviteit op meerdere signalen: dit is het aanleren en aanmoedigen van kinderen om te reageren op verschillende vormen van dezelfde prompt of instructie - bijvoorbeeld 'Pak je trui', 'Pak je trui' of 'Ga nu je trui halen'.

Aanhangers van PRT geloven dat verbeteringen in meer complexe vaardigheden (zoals sociale vaardigheden, communicatie- en speelvaardigheden en gedrag) volgen als kinderen eerst kunnen leren en zich ontwikkelen in deze funderingsgebieden.

Wat houdt Pivotal Response Treatment (PRT) in?

Pivotal Response Treatment (PRT) vindt plaats in de natuurlijke omgeving van kinderen (op school, thuis of op school) en maakt gebruik van dagelijkse activiteiten om kinderen te onderwijzen.

Voor een persoon die met een individueel kind werkt, omvat PRT de volgende stappen:

  1. Stel doelen in die specifiek zijn voor het individuele kind, bijvoorbeeld door een zin of zin uit twee woorden te zeggen.
  2. Gebruik de interesse van het kind in een item of activiteit als een gelegenheid om het kind te onderwijzen en te helpen het doel te bereiken.
  3. Lof en / of beloning telkens wanneer het kind een poging doet om het doel te bereiken. Het maakt niet uit of de poging succesvol is. Beloningen zijn gebaseerd op wat het kind leuk vindt.

PRT kan veel tijd kosten. Het kan vele uren per dag in beslag nemen en meerdere jaren duren, afhankelijk van de doelen van kinderen. PRT vindt altijd plaats in de natuurlijke omgeving van kinderen en kan worden gedaan door therapeuten, ouders, leerkrachten en zelfs leeftijdsgenoten van kinderen.

Kosten overwegingen

De kosten van Pivotal Response Treatment (PRT) zijn afhankelijk van het type gedragsinterventieprogramma waarin het wordt gebruikt en hoe lang kinderen het doen. Als ouder kunt u de kosten verlagen door de aanpak zelf te doen, maar misschien moet u nog steeds trainingshandleidingen kopen.

Werkt Pivotal Response Treatment (PRT)?

Hoogwaardig onderzoek toont aan dat deze aanpak positieve effecten heeft op het gedrag van kinderen met autismespectrumstoornis (ASS).

Wie oefent Pivotal Response Treatment (PRT) uit?

Iedereen kan Pivotal Response Treatment (PRT) oefenen, inclusief professionals, ouders, leerkrachten en zelfs leeftijdsgenoten.

ABA-specialisten zijn meestal bekend met PRT. Psychologen, spraakpathologen, leraren in het speciaal onderwijs en ergotherapeuten zijn vaak ABA-specialisten.

De meeste officiële training is beschikbaar via het Koegel Autism Center in de Verenigde Staten, dat oudertraining en ondersteuningsmateriaal biedt.

Ouderonderwijs, training, ondersteuning en betrokkenheid

Als uw kind een interventie ondergaat die Pivotal Response Treatment (PRT) gebruikt, wordt u actief betrokken. U kunt training en ondersteuningsmateriaal krijgen via het Koegel Autism Center in de VS.

Waar kun je een beoefenaar vinden?

Pivotal Response Treatment (PRT) maakt deel uit van enkele andere interventieprogramma's, zoals het Early Start Denver Model. Mogelijk hebt u via deze programma's toegang tot dit programma.

Er is geen register van getrainde PRT-beoefenaars, maar de Behavior Analyst Certification Board heeft een lijst met gecertificeerde gedragsanalisten.

U kunt andere professionals vinden door naar:

  • Spraakpathologie Australië - Zoek een spraakpatholoog
  • Ergotherapie Australië - Zoek een ergotherapeut
  • Australian Psychological Society - Zoek een psycholoog.

Als u geïnteresseerd bent in PRT, kunt u erover praten met uw huisarts of een van de andere professionals die met uw kind werken. U kunt er ook over praten met uw NDIA-planner, NDIS-partner voor vroege kinderjaren of NDIS-partner voor lokale coördinatie, als u die heeft.

Er zijn veel behandelingen voor autismespectrumstoornis (ASS). Ze variëren van die gebaseerd op gedrag en ontwikkeling tot die gebaseerd op medicijnen of alternatieve therapie. Ons artikel over soorten interventies voor kinderen met ASS neemt u door de belangrijkste behandelingen, zodat u de opties van uw kind beter kunt begrijpen.


Bekijk de video: Pivotal Response Treatment PRT example (Oktober 2021).