Info

Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma

Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma

Wat is het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma?

Het Douglass Developmental Disabilities Centre (DDDC) -programma is een gestructureerd voorschools vroegtijdig interventieprogramma, gebaseerd op de principes van Applied Behaviour Analysis (ABA). Het programma gebruikt intensieve en geïndividualiseerde instructie om communicatie, sociale en cognitieve vaardigheden te bevorderen.

Dit programma is niet beschikbaar in Australië. Maar het is gebaseerd op Applied Behaviour Analysis (ABA) en andere programma's gebaseerd op ABA-principes zijn beschikbaar in Australië.

Voor wie is het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma bedoeld?

Het Douglass Developmental Disabilities Centre (DDDC) -programma is ontworpen voor kinderen en jongeren met autismespectrumstoornis (ASS). Er is ook een thuisprogramma voor kinderen jonger dan drie jaar.

Waarvoor wordt het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma gebruikt?

Het Douglass Developmental Disabilities Centre (DDDC) -programma leert een breed scala aan vaardigheden aan kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Deze omvatten spraak- en taalvaardigheden, sociale vaardigheden, academische vaardigheden, cognitieve vaardigheden en dagelijkse levensvaardigheden. Het programma is ook bedoeld om uitdagend gedrag te verminderen.

Waar komt het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma vandaan?

Het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma is ontwikkeld in 1972 aan de Rutgers University in de Verenigde Staten.

Wat is het idee achter het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma?

Het Douglass Developmental Disabilities Centre (DDDC) -programma is gebaseerd op de principes van Applied Behavior Analysis (ABA) en het idee dat vaardigheden en gedrag op systematische wijze kunnen worden onderwezen of verbeterd. Het programma bevordert de ontwikkeling en het gebruik van deze vaardigheden in een reeks verschillende omgevingen, zoals thuis, voorschool, school en de gemeenschap.

Wat houdt het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma in?

Kinderen in het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma gaan 34-45 uur per week naar school of school voor een schooljaar van 12 maanden. Van ouders en gezinnen wordt verwacht dat ze thuis aanvullende instructies geven.

Het DDDC-programma voor kleuters heeft drie klassen die kinderen kunnen doorlopen. Elke klas richt zich op het ontwikkelen van verschillende vaardigheden. Het programma kan ook doorgaan tot klassen van secundair niveau.

Het DDDC-programma gebruikt verschillende ABA-technieken en interventies voor specifieke doeleinden. Bijvoorbeeld:

  • Discrete Trial Training wordt gebruikt om nieuwe vaardigheden aan te leren.
  • Naturalistisch onderwijs wordt gebruikt om communicatieve vaardigheden te bevorderen.
  • Incidenteel onderwijs wordt gebruikt om de ontwikkeling van taal en sociale vaardigheden te ondersteunen.

Het programma maakt ook gebruik van benaderingen en technieken zoals positieve gedragsondersteuning, functionele communicatie-training en functionele analyse.

Kosten overwegingen

Het Douglass Developmental Disabilities Centre (DDDC) -programma wordt niet aangeboden in Australië, dus er is geen informatie beschikbaar over de kosten.

Werkt het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma?

Het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma is gebaseerd op ABA-principes, die goed worden ondersteund door onderzoek.

Wie beoefent het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma?

In de Verenigde Staten wordt het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma voor kleuters en schoolgaande kinderen gerund door gecertificeerde professionals zoals leraren en spraakpathologen, evenals andere getrainde assistenten. De professionals die deze methode oefenen, zijn gecertificeerde gedragsanalisten, geaccrediteerd via de Behavior Analyst Certification Board.

Ouderonderwijs, training, ondersteuning en betrokkenheid

Dit Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma erkent het belang van ouderbetrokkenheid en ouders krijgen training. Ondersteuningsgroepen voor ouders en broers en zussen zijn ook beschikbaar.

Waar kun je een beoefenaar vinden?

Het Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) -programma is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Als u geïnteresseerd bent in dit soort aanpak, praat dan met uw huisarts of een van de andere professionals die met uw kind werken over vergelijkbare therapieën die beschikbaar zijn in Australië. U kunt ook praten met uw NDIA-planner, NDIS-partner voor vroege kinderjaren of NDIS-partner voor lokale coördinatie, als u die heeft.

Er zijn veel behandelingen voor autismespectrumstoornis (ASS). Ze variëren van die op basis van gedrag en ontwikkeling tot die op basis van medicijnen of alternatieve therapie. Ons artikel over soorten interventies voor kinderen met ASS neemt u door de belangrijkste behandelingen, zodat u de opties van uw kind beter kunt begrijpen.


Bekijk de video: Douglass Developmental Disabilities Center (Januari- 2022).